• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kişisel Verilerin Korunması


1

AKHEV VAKFI - AKINCILAR İLÇESİ VE KÖYLERİ HİZMET VE EĞİTİM VAKFI HAYIR HİZMETLERİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

İş bu aydınlatma metninde geçen,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kurum: AKHEV VAKFI - AKINCILAR İLÇESİ VE KÖYLERİ HİZMET VE EĞİTİM VAKFI

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu Kurum tarafından aşağıda açıklanan mevzuat kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim yardımı, hizmeti verilmektedir.

KVK Kanunu uyarınca Kurumun yukarıda sayılan hizmetlerinden yararlanmak için başvuru yapan ve/veya hizmetlerden yararlanan kişilerin paylaştığı kişisel veriler; veri sorumlusu olarak belirlenen AKHEV VAKFI - AKINCILAR İLÇESİ VE KÖYLERİ HİZMET VE EĞİTİM VAKFI tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVK Kanunun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

- Doğru ve gerektiğinde güncel

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Kurumun aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

2

- Eğitim yardımı (ortaöğrenim/yükseköğrenim) için internet üzerinden alınan başvuruların değerlendirilmesi,

- Muhtaç aylığı hizmeti (yetim/engelli) için yapılan başvuruların değerlendirilmesi,

- Kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti için yapılan başvuruların değerlendirilmesi,

- Eğitim yardımlarından (ortaöğrenim/yükseköğrenim) yararlanan öğrencilerin hizmetten yararlanma durumlarının takibi,

- Muhtaç aylığı almakta olan kişilerin hizmetten yararlanma durumlarının takibi,

- Kuru gıda veya sıcak yemek hizmeti almakta olan kişilerin hizmetten yararlanma durumlarının takibi,

- Kurumun vermekte olduğu hayır hizmetleri için yapılan başvurunun sonucunun telefon ve resmi internet sitemiz kullanılarak sorgulanması,

- Hizmetlere ait iletişimin sağlanmasında, hizmetin geliştirilmesi için anket yapılmasında ve hizmetlerin yürütülmesi.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak Kurumun hizmetlerinden yararlanma durumunuz ve kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kurumun faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (işbirliği yapılan kamu kurumu, Kurum adına veri işleyenler, Kurum yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Kurumun hayır hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda yasadan doğan görevlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için edinilir.

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından

- Burs Hizmeti Başvuru Formaları,

- Muhtaç Aylığı (engelli-yetim) Hizmeti Başvuru Formları,

- Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formları,

- İlgili Kamu Kurumlarının bilgi sistemleri

ile hukuki sebeplere dayanarak Kurumun hayır hizmetlerini sürdürülebilmesi için KVK Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Kurum Tarafından İşlenebilecek Kişisel Veriler

1- Kurumun vermekte olduğu hayır hizmetlerinden yararlanmak için başvuru yapan kişilerin başvuru formlarında beyan ettikleri bilgileri,

2- Başvuru değerlendirme işlemleri ve hizmetin devamı süresince yapılacak olan takip işlemleri sırasında yapılan doğruluk kontrolleri için ilgili Kamu kurumlarından elde edilen ve aşağıda sayılan veriler işlenebilir.

3

a) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesindeki nüfus bilgileri (aile kayıt örneği/ kişi kayıt örneği/ yerleşim yeri adres bilgisi)

b) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde okul devam bilgisi, okul başarı bilgisi, parasız yatılılık ve bursluluk bilgisi

c) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan yükseköğrenim öğrencilerinin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde öğrenci okul/bölüm bilgisi d) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve yurt bilgisi

e) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde sosyal güvenlik bilgisi (çalışan/emekli), sağlık müstahaktık bilgisi, hizmet dökümü bilgisi, şehit/gazi yakınlığı bilgisi

f) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul sahipliği bilgisi

g) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde vergi mükellefiyeti bilgisi

h) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan her türlü yardım bilgisi, genel sağlık sigortası gelir testi sonucu bilgisi

i) Yabancı uyruklu yükseköğrenim bursundan yararlanan öğrencilerin Türkiye’deki ikamet izin bilgileri

j) Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde araç sahipliği bilgisi

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kurum hayır hizmetlerinden yararlanmak için başvuru yapan ve/veya yararlanan kişisel veri sahipleri, KVK Kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, KVK Kanunu’nun 13. Maddesinde belirtildiği gibi açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Kurumun Cumhuriyet Mah. Ercan Sok. No:12/A Üsküdar İstanbul Türkiye adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret27870
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84766.8751
Euro7.77617.8072
Hava Durumu
Saat